Najbolji je pristup informiranost na temelju pouzdanih izvora informacija, kao što su nadležna tijela za zdravlje.

U nekim se okolnostima izlaganje raznim tvarima, na primjer onečišćujućim tvarima iz zraka, može povećati u blizini industrijskih postrojenja (npr. pogon za spaljivanje otpada, odlagališta otpada i postrojenja za preradu), a katkad se može povećati i iznad prihvatljivih granica. Osim toga, često se pojavi zabrinutost kada mediji izvijeste o nalazima mogućih otrovnih kemijskih spojeva u vodi, hrani ili zraku te o velikim učestalostima raka na nekom izoliranom području. No u Europskoj uniji posljednjih je godina bilo vrlo malo situacija u kojima se izlaganje otrovnim kemijskim spojevima povezalo s povećanjem učestalosti raka. Ipak se trebaju poduzeti svi napori za minimiziranje i kontrolu izlaganja opće populacije izvorima onečišćenja.

Onečišćenje zraka može biti veliko i u blizini gustog prometa. Radi smanjivanja izlaganja onečišćenju zraka potrebne su zajedničke akcije društva i vlada. Iako je donošenje propisa o kojima odlučuje i njihovo provođenje nadzire vlada te pružanje zamjene za upotrebu osobnih automobila potrebno, doprinijeti može i svaki pojedinac upotrebom javnog prijevoza, dijeljenjem automobila ili upotrebom bicikla kako bi se smanjio promet.