Da. Na nekim radnim mjestima ili tijekom radnog vijeka postoji mogućnost izlaganja većem broju tvari koje uzrokuju rak istodobno ili jednom za drugom. Česte su kombinacije sljedeće: radon ili arsen i kristalni silicijev dioksid, azbest i policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) ili krom i spojevi nikla.

Pušenje često znatno povećava rizik povezan s tvarima koje uzrokuju rak na radnom mjestu. Na primjer, rizik od raka pluća kod radnika u doticaju s azbestom daleko je veći kod onih koji ujedno i puše, a pušenje je kod tih osoba veći čimbenik rizika nego azbest.