Obično postoji jer su tvari koje uzrokuju rak na radnom mjestu opasnosti koje se mogu izbjeći pa je stoga najuspješniji način prevencije izbjegavanje upotrebe ili proizvodnje tih tvari na radnom mjestu, primjerice upotrebom zamjenskih tehnologija ili tvari. Za tu je vrstu intervencije obično potrebna redovna kontrola nadležnih tijela. Danas sve zemlje u Europskoj uniji imaju zakonodavstvo za opasne tvari kojim se nameću obveze za poslodavce i zaposlenike, što znači da je pridržavanje pravila sigurnosti na radu na odgovornosti radnika. Zahvaljujući tome na radnim se mjestima smanjilo izlaganje mnogim tvarima koje uzrokuju rak.

Zbog čega onda „obično postoji”?

Samo zakonodavstvo ne štiti. Mjere zaštite moraju se i primijeniti, a radnici moraju poštovati zdravstvene i sigurnosne upute. Zbog toga mora postojati stalan nadzor poštovanja zaštitnih smjernica. Nadzorom radnih mjesta osigurava se minimiziranje izlaganja tvarima koje uzrokuju rak udisanjem tvari iz zraka, dodirom s kožom ili gutanjem. Osnovne mjere (vidi sliku 3.) koje obično provodi stručnjak higijene pri radu jesu sljedeće:

  • provjera postupaka u kojima se te tvari upotrebljavaju ili se mogu proizvesti
  • osiguravanje poštovanja sigurnih radnih postupaka
  • mjerenje razina tvari u zraku
  • osiguravanje postojanja primjerene osobne zaštitne opreme (npr. rukavice, naočale, zaštitna odjeća itd.) i njezine pravilne upotrebe i održavanja
  • osiguravanje dobre osobne higijene
  • mjerenje, kada je potrebno, izlaganja radnika kemijskim spojevima (biomonitoring) te pokretanje i održavanje odgovarajućih postupaka evidentiranja, obavještavanja i revizije.

Slika 3.: Tradicionalna hijerarhija praksi kontrole izlaganja.

exposure-control-patrices

Izvor: preneseno uz dozvolu s tematske web‑stranice Control Banding Safety and Health (Stupnjevit nadzor sigurnosti i zdravlja) Nacionalnog instituta za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu / Centara za sprečavanje i kontrolu bolesti, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.