Da. Znanstveni dokazi neupitno govore kako se nakon prestanka pušenja u bilo kojoj dobi rizik od raka smanjuje. No ta je korist veća što je osoba koja prestaje pušiti mlađa.

Pušači u prosjeku izgube najmanje 10 godina života u usporedbi s ljudima koji nisu nikada pušili. Prestanete li pušiti prije svoje 40. godine života, rizik od smrti povezane s pušenjem smanjit će se za približno 90 %. Za prestanak pušenja nikada nije kasno. Prestanak pušenja u bilo kojoj dobi smanjuje rizik od smrti povezane s pušenjem u usporedbi s onima koji nastave pušiti.

Prestanak pušenja donosi i druge, odmah vidljive zdravstvene prednosti (vidi sliku 5.). Što pušači mogu poduzeti kako bi prestali pušiti opisano je ovdje.

Slika 5.: Zdravstvene prednosti koje slijede ubrzo ili duže vrijeme nakon prestanka pušenja.

Izvor: preneseno uz odobrenje Američkog društva za rak (American Cancer Society, Inc.). Sva prava pridržana. Preneseno s www.cancer.org.