Neke od najvažnijih kemijskih tvari iz našeg okoliša u zemljama Europske unije onečišćujuće su tvari kojima se kontaminira zrak na otvorenom i u zatvorenom, uključujući sve oblike azbesta, benzen, ispušne plinove dizelskih motora i policikličke aromatske ugljikovodike (PAU), zatim to su kontaminanti vode i hrane, kao što su arsen i anorganski arsenovi spojevi i postojane organske onečišćujuće tvari (POP), kao što je dioksin. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) nedavno je onečišćenje zraka klasificirala kao mješavinu više onečišćujućih tvari koje mogu uzrokovati rak.

Za određeni broj vrsta raka postoji dovoljno dokaza da ih uzrokuju kemijske tvari koje se nalaze u okolišu. Najvažniji su rak pluća, mokraćnog mjehura i kože, mezoteliom (rak stanica mezotela, zaštitnog sloja koji iznutra prekriva prsnu te trbušnu šupljinu i prostor oko srca), leukemija i limfom (slika 1.).

Slika 1.: Glavna mjesta nastanka raka povezanog s kemijskim tvarima iz okoliša.

cancer-sites-environment

Izvor: © iStockphoto.com.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) kontinuirano procjenjuje potencijal kemijskih i ostalih tvari da uzrokuju rak kod ljudi. Takve procjene koje provodi IARC ili neko drugo međunarodno ili nacionalno nadležno tijelo obično su prvi korak u sprečavanju raka i omogućuju donositeljima odluka da donesu mjere za smanjivanje ili zaustavljanje izlaganja ljudi tvarima za koje je poznato, ili se samo sumnja, da uzrokuju rak.

Druga važna izlaganja u okolišu dolaze od pasivnog pušenja („nevoljno” pušenje), radona i Sunčeva ultraljubičastog (UV) zračenja.