OpisOkolnosti izlaganjaMjesta nastanka tumora (ili njihova vrsta) za koje postoji dovoljno dokaza o kancerogenosti kod ljudi

Arsen se često naziva metaloidom i polumetalom. Arsen se, iz prirodnih i umjetnih izvora, uglavnom u okoliš prenosi vodom.
Arsen i arsenovi spojevi proizvodili su se i komercijalno upotrebljavali stoljećima.

Primarni je način izlaganja arsenu konzumacija hrane i vode kontaminirane, na primjer pesticidima, herbicidima ili insekticidima.
Izlaganje arsenu uzrokuje rak i udisanjem.

  • Pluća
  • Koža
  • Mokraćni mjehur