OpisOkolnosti izlaganja i s time povezana zanimanja

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) tvari su koje nastaju tijekom nepotpuna izgaranja organskih tvari.
Najistraživaniji PAU je benzo[a]piren.

Industrije u kojima je izlaganje benzo[a]pirenu izmjereno i prijavljeno uključuju sljedeće:

  • ukapljivanje ugljena, uplinjavanje ugljena, proizvodnja koksa i koksare, destiliranje ugljenog katrana, pokrivanje krovova i podova (kada to uključuje smolu ugljenog katrana)
  • impregnacija/zaštita drveta kreozotom
  • proizvodnja aluminija (najviše razine izlaganja)
  • proizvodnja ugljikovih elektroda
  • čišćenje dimnjaka
  • termoelektrane na ugljen.