OpisOkolnosti izlaganjaMjesta nastanka tumora (ili njihova vrsta) za koje postoji dovoljno dokaza o kancerogenosti kod ljudi

Dioksini i njima slični spojevi nazivaju se postojane organske onečišćujuće tvari (POP) jer su to organski spojevi otporni na razgradnju u okolišu.
Dioksini, npr. dioksin (2,3,7,8‑TCDD) i spojevi slični dioksinima, npr. poliklorirani bifenili (PCB) neželjeni su nusproizvodi raznih industrijskih postupaka.

Izlaganje ljudi dioksinima i njima sličnim spojevima događa se kao posljedica konzumiranja mesa, mlijeka, jaja, ribe i srodnih proizvoda jer su dioksini i njima slični spojevi postojani u okolišu i nakupljaju se u životinjskim mastima.
U prošlosti su važni izvori ispuštanja dioksina u okoliš bili proizvodnja i upotreba nekih herbicida. Ograničenom proizvodnjom mnogih tih spojeva znatno se smanjio njihov doprinos onečišćenju okoliša, no oni se i dalje ispuštaju u okoliš postupcima spaljivanja/izgaranja (npr. nekih otpadnih materijala).
U prošlosti se PCB naširoko upotrebljavao u kondenzatorima i transformatorima i u nekim građevnim materijalima. Izlaganje danas dolazi od rušenja, prestanka rada i nekontroliranog recikliranja PCB‑om kontaminiranih građevina i opreme.

Sve vrste raka zajedno (za dioksin (2,3,7,8‑TCDD))