Tubakas ja tubakasuits sisaldavad mitmeid aineid, mis teadaolevalt tekitavad vähki (neid nimetatakse kantserogeenideks) laboriloomadel ja inimestel. Osa kantserogeene on tubakataime looduslikud osad, osa tekib tubaka põlemisel või selle töötlemisel, kuivatamisel, laagerdamisel või säilitamisel, nt benseen, formaldehüüd ja tubakaspetsiifilised nitrosoamiinid. Nii ühe riigi kui ka eri riikide tubakatoodetes sisalduvate kantserogeenide arv ja kogus võivad varieeruda. Teatavat liiki suitsuvabasid tubakatooteid on võimalik toota nii, et need sisaldaksid vähem tubakaspetsiifilisi nitrosoamiine, mis on ühed peamistest kantserogeenidest tubakatoodetes. Pidev tubaka tarbimine ja seega ka pidev kokkupuude vähki tekitavate ainetega võib põhjustada vähki.

Teatavad tubakas ja tubakasuitsus sisalduvad kemikaalid on inimeste jaoks kantserogeenseteks klassifitseerinud ka International Agency for Research on Cancer (IARC), mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) üksus (Tabel 2). Joonisel 3 on osa tubakasuitsus sisalduvatest paljudest ainetest, mis tekitavad vähki laboriloomadel ja inimestel.

Joonis 3. Mõned tubakasuitsus sisalduvad vähki tekitavad ained

cancer-causing-substances

Allikas: IARC