Suitsetamine tekitab enamikus suure sissetulekuga riikides kõige enam tervisealast ebavõrdsust. Üldiselt suitsetavad rohkem ebasoodsas olukorras olevad rühmad, sealhulgas väikese tööhõivega, madala haridustaseme või väikese sissetulekuga rühmad, töötud ja üksikvanemad. Eriti vastuvõtlikud võivad olla sellised elanikkonnarühmad nagu kodutud, vaimse tervise probleemidega inimesed ja vangid. Teatavates riikides on tubaka tarbimise osakaal suur rahvusvähemuste seas.

Oluline on tagada, et tubaka tarbimise leviku vähendamise meetmed jõuaksid haavatavate elanikkonnarühmadeni, kel on kõrge tubakatarbimisetase.