Kui keegi on teistele eeskuju, siis mõjutab tema suitsetamine tõenäoliselt lähikonna käitumist. Kui keegi suitsetab, siis on tõenäolisem, et ka teised tema pereliikmed, eriti vanemate ja õdede-vendade käitumisest mõjutatud noored, suitsetavad.

Arstid, meditsiiniõed ja muud tervishoiutöötajad on oma patsientidele eeskujuks. Kui nad suitsetavad, on nende sõnum patsientidele vastuoluline. Tervishoiutöötajaid tuleks seega julgustada tubaka tarbimisest loobuma ja neid selles aidata, et nad saaksid edendada tubakavaba kultuuri.