Pikaajaline ohutus on praegu teadmata. Teisiti kui sigarettide suitsetamine ei vajata e-sigarettide tarbimiseks ei tubaka põlemist ega tubakasuitsu sissehingamist. Seepärast eeldatakse, et e-sigarettide tarbimisel on haigestumise ja suremise risk väiksem kui tubaka suitsetamisel. Asjakohaste eeskirjade kehtestamine minimeerib e-sigarettide tarbimisest tulenevad potentsiaalsed riskid.

E-sigaretid võivad vähendada tubaka suitsetamisest tulenevat haiguskoormust ja surmi, kui enamik suitsetajatest hakkaks tarbima e-sigarette ja rahvatervise probleeme käsitletaks asjakohaselt.

Need probleemid on järgmised: e-sigarettide maitse ja või lõhn võivad lastele meeldida ja soodustada tarbimise alustamist noorte mittesuitsetajate seas, tootemärgistus ei kajasta sisu, tooteid turustatakse kohatult ja need võivad nõrgendada tubakatoodete tarbimise piiramiseks tehtavaid jõupingutusi, sest e-sigarette võidakse tarbida kohtades, kus tubaka suitsetamine on keelatud, samuti võivad need edendada suitsetamise mahajätmise asemel tarbimise alustamist, mis võib riikides, kus tubakatoodete tarbimist on eesrindlikult ja edukalt piiratud, tubaka tarbimise lõpuks taas aktsepteeritavaks muuta.

Nende küsimuste analüüsiks on vaja teha täiendavaid uuringuid.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.