Suitsuvabast tubakast loobumiseks ja sellest edaspidi hoidumiseks on mitmeid viise, kuid eelismeetodit ei ole veel kindlaks tehtud.

Ühes uuringus täheldati, et pärast kuuekuulist ravi varenikliiniga suurenes tubakast loobunute osakaal ligikaudu 60% võrreldes nendega, kes mingit ravi ei saanud. Käitumusliku nõustamise puhul on näidatud, et vähemalt kuus kuud suurendas see suitsuvaba tubaka tarbijate seas sellest loobujate osakaalu. Tubakast loobumise tõenäosus võib suurendada, kui lisaks on olemas ka telefoninõustamine ja seire. Suitsuvaba tubaka tarbimisest loobumist võib soodustada hambaraviasutuses tehtud suuõõne läbivaatus koos selgitustega suuõõne seisundi kohta. Suitsuvaba tubaka tarbijad, kes soovivad selle tarbimisest loobuda, peaksid küsima nõu asjakohase väljaõppe saanud tervishoiutöötajalt.