Der er mange forskellige ting, rygere kan gøre for at øge deres chancer for et vellykket rygestop. Erfaringerne viser, at de personer, der bruger en kombination af lægemidler og adfærdsmæssig støtte, har fire gange større chance for at stoppe i forhold til personer, der ikke får nogen støtte. Personer, der kun gør brug af blot én af disse metoder, har større sandsynlighed for at stoppe end personer, der ikke modtager nogen form for støtte.

I de hyppigst anvendte effektive strategier med lægemiddelstøtte indgår nikotinerstatningsbehandling (NRT), bupropion, vareniclin og cytisin. Cytisin udleveres i øjeblikket kun i Central- og Østeuropa. Flere oplysninger om lægemiddelstøtte findes i tabel 3.

Adfærdsmæssig støtte går f.eks. ud på at hjælpe med praktiske strategier til stresshåndtering og med at få brudt afhængigheden, vejledning i brug af NRT samt håndtering af tobakshunger og afvænningssymptomer. Denne type støtte kan ydes ved personligt møde eller via telefon, sms eller internettet. Farmaceuter, praktiserende læger eller andre behandlere kan give oplysninger om denne type støtte.

Et andet tiltag, der kan afhjælpe rygningsabstinenserne, er at indføre et røgfrit hjem.