Langtidsvirkningerne kendes endnu ikke. Brugen af e-cigaretter medfører ikke afbrænding af tobak og inhalering af tobaksrøg som ved almindelig cigaretrygning. Derfor forventes brugen af e-cigaretter at være forbundet med en lavere sygdomsrisiko og død end tobaksrygning. Indførelse af relevante bestemmelser vil minimere enhver potentiel risiko ved brugen af e-cigaretter.

E-cigaretter har potentialet til at reducere de alvorlige følgevirkninger af sygdom og død forårsaget af tobaksrygning, hvis de fleste rygere skifter til e-cigaretter, og betænkelighederne med hensyn til folkesundheden håndteres korrekt.

Disse betænkeligheder er f.eks., at børn kan blive tiltrukket af smagsstofferne, og at e-cigaretter derfor kan vinde indpas blandt unge ikkerygere, at mærkningen ikke afspejler indholdet, at de markedsføres på en upassende måde, og at de kan svække indsatsen for tobakskontrol, hvis de kan bruges på steder, hvor tobaksrygning er forbudt, eller at rygere begynder at bruge dem i stedet for at holde op med at ryge, og endelig at de kan være med til igen at gøre det acceptabelt at bruge tobak i lande med veludviklede og vellykkede tiltag for tobakskontrol.

Der er behov for mere forskning for at få klarhed over disse betænkeligheder.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.