• I røgfrie hjem udsættes børn og voksne ikke i så høj grad for passiv rygning.
  • I røgfrie hjem er både børn og voksne beskyttet mod røg. Især børn er særligt følsomme over for passiv rygning, især hvis de f.eks. har astma. Det samme gælder voksne med hjertesygdomme eller kroniske lungesygdomme.
  • Der er større sandsynlighed for, at teenagere af ikkeryger-forældre, som bor i hjem, hvor rygning er tilladt, begynder at ryge end teenagere, der bor i hjem, hvor rygning ikke er tilladt.
  • Rygere, der bor i røgfri hjem, ryger færre cigaretter pr. dag.
  • Røgfrie hjem er med til at holde rygere, der er holdt op, røgfrie.
  • En politik om et røgfrit hjem er et klart signal om, at rygning ikke er acceptabelt.

Et røgfrit hjem, hvor ingen på noget tidspunkt under nogen omstændigheder må ryge indendørs, er en mere effektiv beskyttelse af børn mod påvirkninger fra passiv rygning end blot delvise begrænsninger. Rygning gennem et åbent vindue eller en åben dør gør ikke hjemmet røgfrit.

Eksponeringen for passiv rygning kan yderligere reduceres ved ikke at ryge i biler og andre private køretøjer, når børn og ikkerygere til stede. Der kan måles høje koncentrationer af røg i luften i biler, hvor der ryges. Et åbent bilvindue er ikke en effektiv metode til at eliminere eksponeringen for passiv rygning. I 2014 blev der i England indført en politik, der forbyder rygning i private køretøjer, hvor børn er passagerer. Denne lov træder i kraft om et års tid. En lignende lovgivning er på vej i Irland, og det forventes, at andre lande vil følge efter.