Hvis du er en rollemodel, vil din rygning sandsynligvis påvirke rygeradfærden hos de personer, du omgiver dig med. Hvis du ryger, er der større sandsynlighed for, at også andre i dit hjem ryger. Især unge er meget påvirkelige af forældre og søskende.

Læger, sygeplejersker og andre behandlere fungerer som rollemodeller for deres patienter. Hvis de ryger, sender de et inkonsekvent signal til deres patienter. Sundhedspersonale bør derfor opfordres til og støttes i rygestop, og de bør opfordres til at være fortalere for en tobaksfri kultur.