Ja. De skadelige virkninger af tobak forstærkes ved indtagelse af alkohol, ligesom de forstærkes hos personer, der er udsat for andre kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen (f.eks. radon eller asbest). Ved både rygning og indtagelse af alkohol stiger risikoen for kræft i mundhule, svælg, strubehoved og spiserør jo mere alkohol, rygerne indtager. Rygning og alkoholindtagelse medfører en højere kræftrisiko sammenlignet med rygning alene.