Rygere er bekymret for at tage på i vægt, når de holder op med at ryge. De sundhedsmæssige fordele ved at holde op med at ryge opvejer dog enhver risiko for vægtforøgelse, og en eventuel vægtforøgelse kan kontrolleres på lang sigt (se figur 5 for en oversigt over de kortsigtede sundhedsmæssige fordele ved rygestop). Risikoen for at dø af forskellige årsager, herunder kræft, er højere for rygere med normal vægt end for overvægtige ikkerygere. Det er vanskeligt at forudsige, hvem der vil tage på efter et rygestop, og hvem der ikke vil. I forbindelse med et rygestop bør man konsultere sin læge for at få kostråd og rådgivning om træningsprogrammer og holde øje med vægtændringer i forbindelse med afvænningen.

Figur 5: Kort- og langsigtede positive virkninger for sundheden, der kan konstateres efter rygestop.

beneficial-health-effects-after-quitting-smoking

Kilde: Gengivet med tilladelse fra American Cancer Society, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Fra www.cancer.org.

Mange rygere, der stopper, får ubehagelige fysiske og psykiske følgevirkninger, kendt som afvænningssymptomer. De varer dog kun kort tid og går over igen. Afvænningssymptomer kan bestå i tobakshunger eller lyst til at ryge, depression, irritabilitet/aggression, rastløshed, forøget appetit, dårlig koncentration, svimmelhed og søvnforstyrrelser. Symptomerne kan være af kortere eller længere varighed, men de varer normalt ikke over 1-3 måneder. Det er ikke alle, der får afvænningssymptomer. Afvænningssymptomerne opstår, fordi rygere er vant til en regelmæssig dosis af nikotin fra deres rygning. Når de stopper, skal deres krop have tid til at vænne sig til at fungere uden nikotin.

Cigaretrygning siges at give rygeren en afslappende fornemmelse, men i virkelighed dulmer den inhalerede nikotin symptomerne på afvænning. Når rygerne ikke har røget i et stykke tid, begynder de at kunne mærke symptomerne på afvænning: De begynder f.eks. at føle sig irritable, vrede, angste eller rastløse. Rygning dulmer disse afvænningssymptomer, og rygerne kan misforstå denne dulmende fornemmelse af afvænning som afslapning eller beroligelse.

Medicinsk rygestopbehandling, som f.eks. nikotinerstatningsbehandling (NRT), vareniclin eller bupropion, kan afhjælpe afvænningssymptomerne, selv om de næppe helt kan fjerne dem. Adfærdsmæssig støtte kan være med til at afhjælpe disse symptomer ved brug af en række praktiske strategier for rygeren.