Ja. Tobak er den dominerende årsag til kræft – og den kan undgås. Der findes ingen sikker måde at bruge tobak på. Rygning er den farligste måde at bruge tobak på, da den alvorligste kræftrisiko skyldes forbrændingen af tobak eller tobaksrøg, idet de fleste giftstoffer, herunder de kræftfremkaldende stoffer, opstår i forbindelse med forbrændingsprocessen. Tobak er årsag til forskellige kræftformer, især hvis den ryges. Tobaksrøg er også kræftfremkaldende for ikkerygere, der indånder tobaksrøg fra rygere, og for børn, hvis forældre ryger.

Risikoen for lungekræft er 20-25 gange højere for mænd og kvinder, der ryger, i forhold til ikkerygere. Risikoen stiger med det antal år, personen har røget, med det antal cigaretter, der ryges om dagen, og jo yngre personen var, da vedkommende begyndte at ryge. I Europa skyldes omkring 82 % af alle lungekræfttilfælde rygning. Procentdelen af de forskellige kræftformer, der kunne forebygges ved at undgå rygning, vises i parentes i figur 2.

Figur 2: Kræftformer forårsaget af tobaksrygning og af andre former for tobaksbrug eller indånding af tobaksforurenet luft (passiv rygning). Tallet i parentes angiver procentdelen af kræfttilfælde forårsaget af rygning og er beregnet ud fra udbredelsen af rygning i europæiske lande.

cancer-caused-by-tobacco-smoking

Kilde: © iStockphoto.com (værdier i parentes stammer fra en undersøgelse, der blev gennemført i Europa af Agudo m.fl., rapporteret i 2012).

Tobaksrygning er en dokumenteret årsag til hver af de kræftformer, der er anført i figur 2. Endelig har Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) konstateret, at der er en vis sandsynlighed for, at tobaksrygning forøger risiko for brystkræft (med 10–30 %), baseret på konsistent evidens fra undersøgelser hos mennesker. Endvidere er der en vis sandsynlighed for, at passiv rygning øger risikoen for kræft i strubehoved og svælg. I denne sammenhæng betyder "vis sandsynlighed", at tobaksrygning kan forårsage brystkræft, og at indånding af andre rygeres røg kan forårsage kræft i strubehoved og svælg.