Du kan få hjælp til at kvitte røgfri tobak og forblive afvænnet på flere forskellige måder. Den foretrukne metode er endnu ikke udpeget.

I en undersøgelse blev der konstateret en stigning på ca. 60 % i abstinensfrekvensen efter seks måneders behandling med vareniclin i forhold til brugere af røgfri tobak, der ikke modtog nogen behandling. Det har vist sig, at adfærdsmæssig støtte forøger abstinensfrekvensen blandt brugere af røgfri tobak i op til seks måneder. Sandsynlighed for at stoppe kan forøges, hvis behandlingen suppleres med telefonstøtte og opfølgning. En undersøgelse af munden med feedback om mundsundheden i forbindelse med tandlægebesøg kan være med til at få en person til at kvitte den røgfrie tobak. Brugere af røgfri tobak, der ønsker at stoppe, bør søge rådgivning om, hvordan de kan stoppe deres forbrug, ved at henvende sig til en relevant uddannet behandler.