Ja, det kan reducere din kræftrisiko, men den sundhedsmæssige gevinst afhænger af andre forhold.

Hvor meget risikoen reduceres, afhænger af, om du som ryger kompenserer for reduktionen i nikotinindtaget ved at ændre den måde, du ryger på, som f.eks. ved at inhalere dybere eller tage flere sug. Nikotinerstatningsbehandling (NRT) eller andre lægemidler mod tobaksafhængighed sideløbende med forsøg på reduktion af cigaretrygning kan muligvis være med til at forhindre kompenserende rygning og vil med større sandsynlighed hjælpe rygeren med helt at stoppe. Det bedste er at opstille et mål om helt at stoppe rygning inden for en bestemt periode, da et totalt rygestop er det, der giver den største sundhedsgevinst. Uanset alder vil et rygestop væsentligt reducere risikoen for at dø af alle almindelige rygningsrelaterede sygdomme, herunder kræft, i forhold til nuværende rygere.

Risikoen for kræft bestemmes ikke kun af den tid, en person har røget (f.eks. antal år), men også af intensiteten af rygningen (dvs. antallet af cigaretter, vedkommende har røget hver dag). Hvor længe en person har røget, vurderes at have større betydning for kræftrisikoen end virkningen af at reducere antallet af cigaretter, der ryges pr. dag. Hvis du vil reducere kræftrisikoen, er det bedst helt at holde op.