Tobak og tobaksrøg indeholder mange stoffer, som fremkalder kræft (også kaldet "karcinogener" eller "kræftfremkaldende stoffer") på forsøgsdyr og hos mennesker. Visse kræftfremkaldende stoffer er naturlige dele af selve tobaksplanten, mens andre dannes, når tobakken brændes, eller i forbindelse med forarbejdning, opbevaring, modning eller lagring, som f.eks. benzen, formaldehyd og tobaksspecifikke nitrosaminer, for blot at nævne nogle få. Antallet og mængden af kræftfremkaldende stoffer varierer mellem de forskellige tobaksprodukter inden for og mellem landene. Visse typer røgfri tobak kan fremstilles med en reduceret koncentration af tobaksspecifikke nitrosaminer – et af de mest skadelige kræftfremkaldende stoffer i tobaksprodukter. Et varigt tobaksforbrug og dermed varig eksponering for kræftfremkaldende stoffer kan føre til udviklingen af kræft.

Nogle af de kemiske stoffer, der findes i tobak og tobaksrøg, er klassificeret som kræftfremkaldende hos mennesker af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC), som er en del af WHO (Verdenssundhedsorganisationen) (tabel 2). Figur 3 viser nogle af de mange stoffer, der findes i tobaksrøg, og som er kræftfremkaldende i forsøgsdyr og hos mennesker.

Figur 3: Kræftfremkaldende stoffer i tobaksrøg.

cancer-causing-substances

Kilde: IARC