• Вторичният тютюнев дим съдържа канцерогени, които се освобождават във въздуха от изгарянето на тютюна при пушене.
  • Непушачите, изложени на вторичен тютюнев дим, вдишват и обменят чрез метаболизма си химикали и канцерогени, които са подобни на тези, на които са изложени активните пушачи. Примери за тези химикали са канцерогени като специфичните за тютюна нитрозамини и полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ).
  • Проучвания, в които са взели участие непушачи, показват, че тези, които редовно вдишват вторичен тютюнев дим на работното място и/или в домашни условия, са изложени на двойно по-голям риск от поява на рак на белите дробове в сравнение с непушачи, които не вдишват вторичен тютюнев дим.