Процентът е различен в зависимост от държавата. В представително проучване, проведено през 2010 г. с около 18 000 възрастни, живеещи в 18 европейски държави, 62 % отговарят, че тютюнопушенето е забранено в домовете им (73 % от непушачите и 34 % от пушачите), с диапазон от 93 % във Финландия до 31 % в Хърватия.