Вдишването на вторичен тютюнев дим причинява ненавременна смърт и редица заболявания. То причинява рак на белите дробове, коронарна болест на сърцето и респираторни заболявания и оказва отрицателно въздействие върху състояния, като например астма. В някои държави персоналът на работни места, където хората все още пушат, като например в барове и ресторанти, е изложен в значителна степен на вторичен тютюнев дим. В Обединеното кралство се очаква вдишването на вторичен тютюнев дим да причини приблизително 14—15 % от случаите на рак на белите дробове при непушачите. Този процент може да бъде по-висок в държави, в които излагането на вторичен тютюнев дим е по-високо в сравнение с Обединеното кралство, например в държави с по-висок процент на тютюнопушене или с по-широко разпространение на тютюнопушенето в домашни условия. Сред хората, които никога досега не са пушили (непушили лица) и са изложени на вторичен тютюнев дим, е налице двойно по-голям риск от рак на белите дробове в сравнение с тези, които не са изложени на вторичен тютюнев дим.

Тютюнопушенето забавя растежа на плода. Бременните жени, които пушат цигари, раждат новородени, които тежат средно с около 150—250 грама по-малко от тези, които са родени от непушачи. Ниското тегло при раждане се свързва с увеличени неблагоприятни последици за здравето при новородените. Ако майката пуши, това също се свързва с повишен риск от синдрома на внезапната детска смърт (СВДС), както и остри респираторни проблеми и проблеми с ушите при децата.