Ако сте модел за подражание за другите, например за вашите деца или по-малки братя и сестри, фактът, че пушите, е вероятно да окаже влияние върху свързаното с тютюнопушенето поведение на другите хора около вас. Ако вие пушите, е много вероятно и другите в дома ви да пушат, особено по-млади хора, които са повлияни от своите родители и братя и сестри.