Налице са редица ползи от ефективно законодателство за среда без тютюнев дим:

  • Защитава всички от опасностите на вторичния тютюнев дим.
  • Променя социалните норми, като прави тютюнопушенето по-малко приемливо, следователно намалява както тютюнопушенето, така и излагането на тютюнев дим.
  • Води до значително намаляване на излагането на вторичен тютюнев дим, намалява неравнопоставеностите по отношение на здравето, свързани с излагането на вторичен тютюнев дим на работното място, води до незабавно намаляване на риска от сърдечни заболявания и води до подобрение на респираторните симптоми при хора, изложени на работното си място.
  • Оказва положително въздействие върху предприятията (с изключение на тютюневата промишленост) по различни начини, включително подобряване на здравето и продуктивността на служителите и намаляване на застрахователните искове, свързани със здравето и рисковете. Освен това се намаляват и разходите, като се избягва почистването на отпадъците от тютюнопушенето на работното място, поддръжката на предназначени за тютюнопушене помещения и потенциални съдебни спорове. Политиките за среда без тютюнев дим не водят до намаляване на бизнес дейностите на ресторантите и баровете.
  • Намалява консумацията на цигари сред настоящите пушачи и им предоставя по-голям шанс успешно да откажат тютюнопушенето.
  • Намалява употребата на тютюн сред младите хора.
  • Допринася за домове без тютюнев дим.

Ако държавата ви е страна по Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (РККТ), от нея се изисква по закон да представя периодични доклади относно изпълнението на Конвенцията, включително прилагането на политиките за среда без тютюнев дим. Можете да прочетете последния доклад за общия напредък по Конвенцията. Ако се интересувате от това как вашата държава се справя във връзка с прилагането на най-добрите практически мерки за намаляване на търсенето на тютюн, можете да намерите информация от вашата държава в доклада на СЗО относно световната тютюнева епидемия.