Вторичният тютюнев дим (известен още като „тютюнев дим в околната среда“ или „тютюнев дим, произвеждан от други хора“, или „замърсяване с тютюнев дим“) е димът, изпускан от горящия край на тютюневи изделия за пушене, включително цигари, обикновено в съчетание с дима, издишван от пушача. Вдишването на вторичен тютюнев дим от непушачи може да се счита за недоброволно или пасивно пушене.