Elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält som avges från apparater som elektriska installationer, radiosändare, kraftledningar eller strömkablar, mobiltelefoner eller trådlös kommunikation innehåller inte tillräckligt mycket energi för att bryta kemiska band. Därför kallas de här fälten för icke-joniserande strålning.

De kända biologiska effekterna av de här fälten kan förekomma vid mycket högre exponeringsnivåer än de som förekommer i vardagliga situationer. Effekterna kan medföra att nerver stimuleras och vävnader blir varma, men teknikerna följer de riktlinjer som har fastställts för att förebygga sådana hälsoeffekter. Dessa typer av joniserande strålning är inte kända orsaker till cancer.

Vissa tekniker är dock relativt nya eller så har det skett en ändring i hur de används. I sådana situationer tar det forskarna lång tid att samla tillräckligt med data för att säkert kunna utesluta risken för cancer. Till exempel finns det vissa olösta frågor gällande den omfattande användningen av mobiltelefoner. Fram till dess att tydliga vetenskapliga slutsatser kan dras kan man använda några enkla åtgärder för att minska vardagsexponeringen, såsom att använda en hands-free eller att undvika mycket långa telefonsamtal.