Höga radonkoncentrationer kan sänkas genom enkelt byggnadsarbete. I internationella riktlinjer föreslås det att radonnivåerna bör sänkas om de ligger över 100–300 Bq per m3.

Ett antal metoder kan användas för att sänka radonnivåerna genom att minska inflödet av radon från marken in i bostaden. Vissa metoder bygger på att man ökar lufttycket något i bostaden medan andra bygger på att man späder ut den luft som flödar från marken in i bostaden med utomhusluft, eller drar ut luft från marken under bostaden och pumpar ut den i atmosfären. De flesta system för radonsänkning kräver att små elektriska pumpar används.

Efter att åtgärder vidtagits för att sänka radonnivåerna bör testet upprepas för att kontrollera att nivåerna är låga. Du bör följa anvisningarna om regelbundna kontroller och underhåll av ditt system för radonsänkning.