Arbetsplatser, även vanliga kontor och butiker, kan ha höga radonnivåer på samma sätt som bostäder. Radonexponeringen på arbetsplatsen ska hanteras av arbetsgivaren som en arbetshälsorisk. De åtgärder som krävs för att hantera radonnivåerna på arbetsplatser är i allmänhet desamma som de för bostäder och inbegriper kontroll av huruvida arbetsplatsen ligger i ett område där höga radonnivåer är mer troliga och, om så är fallet, mätning av radonnivåerna på arbetsplatsen. Höga radonnivåer på arbetsplatsen kan i allmänhet sänkas med hjälp av samma metoder som används för bostäder.