Radon är en naturlig radioaktiv gas som förekommer i jordskorpan. Radon är del i en lång radioaktiv sönderfallskedja som börjar med uran som funnits i berggrunden och jorden sedan jorden bildades. Människor kan inte känna av radon eftersom det inte har någon färg eller lukt, men det kan mätas genom sin radioaktivitet. Radongas dras in i bostäder från marken. Vissa bostäder har högre koncentrationer av radon, särskilt i områden med mer naturligt uran i jorden och berggrunden. Radon kan också finnas i byggnadsmaterial och dricksvatten, men i de flesta fall innebär detta mindre exponering för strålning än radon från marken.

Radon är en gas men dess radioaktiva sönderfallsprodukter är inte gaser och de fastnar på dammpartiklar i luften. När vi andas in sönderfallsprodukterna kan den strålning som de avger skada våra lungor.

Att exponeras för radon ökar risken för att få lungcancer. Den extra risken står i förhållande till radonkoncentrationen i den luft som vi andas och den tid som vi exponeras.