Ja. Det är mer sannolikt att radon ökar risken för lungcancer hos personer som röker eller har rökt.

Det är viktigt att rökare med höga radonnivåer i sitt hem slutar att röka och sänker radonnivåerna i bostaden. Det är viktigt att före detta rökare sänker eventuella höga radonnivåer i bostaden och inte börjar röka igen.