Alla doser av joniserande strålning kan öka livstidsrisken för cancer, men låga strålningsdoser ökar risken för cancer mycket lite. Bevisen för det här kommer från ett antal studier som noga har granskat cancertalen i stora grupper av personer med olika nivåer av exponering för strålning. Detta inkluderar människor som överlevde de atombomber som släpptes över Japan, människor som har exponerats för strålning på arbetsplatsen och människor som har levt i bostäder med höga radonnivåer under lång tid.