Kas mitteioniseeriva kiirguse, nt elektriliinide elektromagnetvälja, mikrolaineahjude mikrolainete ja juhtmevaba tehnoloogia (mobiiltelefonid, WiFi, televisioon, raadio) puhul kasutatavad raadiolained põhjustavad vähiriski?

Sellised seadmed nagu elektrilised kodumasinad, ringhäälingusaatjad, elektriliinid või -juhtmed, mobiiltelefonid või muud juhtmevabad sidevahendid tekitavad elektri-, elektromagnet- või magnetvälju, millel ei ole piisavalt suurt energiat keemilise sideme lõhkumiseks. Seetõttu nimetatakse neid välju mitteioniseerivaks kiirguseks.

Selliste väljade teadaolev bioloogiline toime avaldub palju suurema kokkupuutetaseme korral kui see, mis on tavaolukorras võimalik. See toime hõlmab närvistimulatsiooni ja koe kuumenemist, kuid tehnika vastab kaitsesuunistele, mis on kehtestatud nende tervisemõjude vältimiseks. Neid mitteioniseeriva kiirguse liike ei tunnistata vähki tekitavateks.

Ent mõned tehnoloogiad on suhteliselt uued või on nende kasutusviisid muutunud. Sellistel juhtudel kulub teadlastel pikk aeg, et koguda piisavalt andmeid, millega saaks vähiriski kindlalt välistada. Näiteks on mõned lahtised küsimused, mis on seotud mobiiltelefonide sageda kasutamisega. Kuni saab teha kindlaid teaduslikke järeldusi, saab igapäevase kokkupuute vähendamiseks võtta lihtsalt järgitavaid meetmeid, nt juhtmega vabakäeseadme kasutamine või pikkade telefonikõnede vältimine.