Kuidas saab vajadusel vähendada radooniväärtusi töökohas? Nagu elamutes, nii võivad suured radooniväärtused esineda ka töökohtades, sh tavalistes kontorites ja poodides. Tööandja peab käsitlema ja ohjama töökeskkonnaga seotud radoonikiiritust kui töökeskkonna terviseriski. Töökoha radooniväärtuste ohjamiseks tuleb üldiselt võtta samasuguseid meetmeid kui elamutes, st tuleb kontrollida, kas töökoht asub piirkonnas, kus suured radooniväärtused esinevad suurema tõenäosusega, ning sel juhul mõõta töökoha radooniväärtused. Töökoha suuri radooniväärtusi saab üldiselt vähendada samade meetoditega, mida kasutatakse elamute puhul.