Radooni suuri kontsentratsioone saab vähendada lihtsate ehitustöödega. Rahvusvahelistes suunistes soovitatakse, et radooniväärtusi tuleb vähendada, kui need ületavad vahemikku 100–300 Bq/m3.

Elamu radooniväärtuste vähendamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, mis vähendavad radooni sattumist maapinnalt majja. Osa meetodite tööpõhimõte on elamu õhurõhu vähene suurendamine, muude meetodite puhul lahjendatakse maapinnalt majja jõudev õhk välisõhuga või imetakse majaalune õhk ära ning pumbatakse see atmosfääri. Enamikus radooni vähendamise süsteemides kasutatakse väikest elektripumpa.

Veendumaks, et väärtused on väikesed, tuleb pärast mis tahes radooniväärtusi vähendava töö lõpetamist mõõtmist korrata. Perioodilise kontrolli ja radooni vähendamise süsteemi juhendeid tuleb järgida.