Ναι. Τα επιστημονικά στοιχεία οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώνεται μετά τη διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά όσο μικρότερη είναι η ηλικία της διακοπής, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη.

Κατά μέσο όρο, οι καπνιστές χάνουν τουλάχιστον 10 χρόνια ζωής σε σύγκριση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Η διακοπή του καπνίσματος πριν από την ηλικία των 40 ετών μειώνει τον κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με το κάπνισμα κατά περίπου 90%. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να διακόψετε το κάπνισμα· η διακοπή σε οποιαδήποτε ηλικία μειώνει τον κίνδυνο θανάτου ενός (πρώην) καπνιστή σε σύγκριση με όσους συνεχίζουν το κάπνισμα.

Η διακοπή του καπνίσματος έχει και άλλα, άμεσα και απτά, οφέλη για την υγεία (βλέπε σχήμα 5). Οι προτεινόμενοι τρόποι διακοπής του καπνίσματος περιγράφονται εδώ.

Σχήμα 5: Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία που παρατηρήθηκαν μετά τη διακοπή του καπνίσματος.

Πηγή: Ανατύπωση με την άδεια της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Ένωσης. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Από www.cancer.org