Да. Работниците, които работят на открито обикновено са прекомерно изложени на слънце през цялата година, например строителните работници или градинарите. Следователно работниците, които работят на открито, следва внимателно да се предпазват сами, като използват предпазни облекла, подходящи слънцезащитни продукти и като си намират сянка, ако е възможно.

Поради излагането на слънце при работниците, които работят на открито, е налице по-висок риск от развитие на немеланомен рак на кожата. Определени видове рак на кожата могат да се разглеждат като професионално заболяване.