Количеството ултравиолетово (UV) лъчение на слънцето, което достига до земната повърхност, и съответно UV индексът, зависят от няколко фактора, най-важните от които са моментът от деня и сезонът.

Обикновено UV лъчението е най-силно за няколко часа около обяд и е по-слабо рано сутрин и късно следобед/вечер (вж. фигура 1)

Фигура 1. Ежедневен профил на слънцето.

daily-sun-profile

Източник: С любезното съдействие на Ameco Solar (solarexpert.com).

През лятото около 20—30 % от общото дневно количество на UV лъчението се получава между 11:00 и 13:00 часа, а 75 % — между 9:00 и 15:00 часа (слънчево време, не местно време). Сезонните колебания в UV лъчението, достигащо земната повърхност, са съществени в умерените региони, но много по-малки в близост до екватора.

Други важни фактори, които оказват влияние на силата на UV лъчението върху земната повърхност са:

  • Географска ширина (годишните UV дози намаляват с увеличаването на разстоянието от екватора).
  • Надморска височина (най-общо всяко увеличение на надморската височина с 300 метра увеличава ефективността на слънчевото изгаряне от слънчевата светлина с около 4 %).
  • Повърхностно отразяване (напр. сняг, вода) (снегът отразява до 85 % от UV лъчите, а водата — приблизително 5—10 %; отразените UV лъчи могат да увредят кожата точно толкова, колкото и преките UV лъчи.
  • Облаци (количеството UV лъчение, което достига до земната повърхност се намалява от облаците в зависимост от тяхната дебелина, плътност и форма).
  • Замърсяване на въздуха (например облаците и градския смог от замърсяването на въздуха променят количеството UV лъчение, което достига до земната повърхност).