В облачен или мъглив ден също можете да получите слънчево изгаряне, тъй като до 80 % от UV лъчението преминава през облаците или мъглата.

Използваният на плажа чадър блокира приблизително от 40 % до 50 % от UV лъчението. Останалата част достигат до кожата, като преминава през чадъра или се отразява от пясъка.