Om du får ett onormalt resultat på ett guajaktest för ockult blod i avföringen eller ett immunkemisk FIT-test kommer du att erbjudas uppföljningstest med koloskopi. Hos 1–2 av 20 personer som får ett onormalt resultat på ett guajaktest eller FIT-test hittar man cancer vid uppföljande koloskopi. Hos 4 av 10 personer som får ett onormalt resultat på ett guajaktest eller FIT-test hittar man och tar bort polyper för att hindra att cancer utvecklas. Ungefär hälften av alla uppföljande koloskopiundersökningar ger normala resultat (inga cancertumörer eller polyper upptäcks).

Små polyper som upptäcks under screening med flexibel sigmoidoskopi kan tas bort omedelbart. Personer med flera eller stora polyper erbjuds koloskopi för att ta bort dem och leta efter fler polyper ovanför sigmoidoskopets räckvidd. Efter att flera eller stora polyper upptäckts och tagits bort rekommenderas regelbunden uppföljning med koloskopi.