Screening syftar till att upptäcka cancer i tarmen (eller tillstånd som kan leda till cancer i tarmen) i ett tidigt skede, när det finns goda chanser att behandlingen lyckas. Det finns två metoder för screening för cancer i tarmen:

  1. Ett test för att upptäcka blod i avföringen, testet för ockult blod i avföringen.
  2. En undersökning av tarmens insida genom en procedur som kallas för flexibel sigmoidoskopi eller koloskopi.

Testet för ockult blod i avföringen är ett biokemiskt test som kan upptäcka små mängder blod i avföringsprover. Mängderna är så små att de inte kan ses med blotta ögat (ockult blod betyder dolt blod). Den här är den vanligaste metoden för screening för cancer i tarmen i EU. Det finns två typer av test för ockult blod i avföringen: guajaktest och immunkemiskt test (FIT) för ockult blod i avföringen. De två testtyperna skiljer sig åt i hur avföringsproverna samlas in och hur de analyseras. Du genomför guajaktestet eller FIT-testet i ditt hem. Screeningkitet gör det enkelt att samla in små prover från dina tarmrörelser. Proverna måste analyseras i laboratorium.

Flexibel sigmoidoskopi och koloskopi är medicinska procedurer där man använder ett långt, smalt och flexibelt rör med en lampa och en liten lins i ena änden. Röret förs in via ändtarmsöppningen för att titta inuti din tarm och med hjälp av instrumentet kan man upptäcka förändringar som orsakas av cancer eller andra sjukdomar, exempelvis polyper. Polyper är onormala utväxter på insidan av tarmen som i vissa fall kan utvecklas till cancer om de inte tas bort. Om polyper upptäcks kan de flesta tas bort smärtfritt under screeningtestet. Med koloskopi kan hela tjocktarmen inspekteras. Med flexibel sigmoidoskopi kan endast den nedre hälften av tjocktarmen undersökas, men undersökningen är snabbare och kan göras utan smärtlindring och med bara lavemang som förberedelse av tarmen (den förberedelse som krävs före undersökningen). Eftersom sigmoidoskopi och screening med koloskopi är invasiva ingrepp kan de involvera allvarliga komplikationer.

Om screeningen med guajaktest, FIT-test eller flexibel sigmoidoskopi uppvisar onormala resultat kommer du att få genomgå koloskopi för att kontrollera insidan av hela tarmen för att upptäcka eventuell cancer och möjliga polyper.

De flesta studier av hur screening påverkar möjligheten att undvika dödsfall på grund av cancer i tarmen har genomförts med friska personer äldre än 45–50 år och yngre än 70–75 år. Samtliga rekommenderade screeningmetoder är effektiva för att minska risken för att dö av cancer i tarmen. Studier har visat att screening med guajaktest eller FIT-test minskade risken för att dö av cancer i tarmen med 20–30 % och att deltagande i screening med flexibel sigmoidoskopi minskade risken med runt 50 %. Att delta i screening med koloskopi beräknas minska risken för att dö av cancer i tarmen med ungefär 30–65 %, men beläggen för denna beräkning är begränsade.

Risken för att utveckla cancer i tarmen minskade med ungefär 30 % hos de studiedeltagare som genomgick screening med flexibel sigmoidoskopi. Med andra ord kunde 3 av 10 fall av cancer i tarmen förebyggas hos de personer som deltog i screening. Vid screening med koloskopi minskar risken med ungefär 50–65 %, men beläggen för beräkningen är begränsade.