Cancer i tarmen kallas också för tjock- och ändtarmscancer. Tarmens insida består av celler som konstant förnyas. Ibland växer dessa celler för snabbt och bildar en klump som kallas polyp (eller adenom). Polyper innebär inte cancer i tarmen (de är vanligtvis godartade), men de kan förändras och bli elakartad cancer inom några år. Elakartad cancer innebär att cancercellerna har kapacitet att sprida sig från ursprungsområdet till andra delar av kroppen. När cancer först börjar att utvecklas ger den vanligtvis inga symtom under flera veckor eller månader, i vissa fall ännu längre. När cancern sedan fortskrider är de vanliga första symtomen bland annat blödning från ändtarmen, förändrade avföringsvanor (exempelvis längre perioder av diarré) och anemi, som kan leda till trötthet.

Både män och kvinnor löper risk att utveckla cancer i tarmen. I EU är cancer i tarmen den tredje vanligaste cancerformen och den näst vanligaste cancerform som leder till dödsfall. Mer än 345 000 nya fall och 150 000 dödsfall beräknades under 2012. Runt 1 av 20 personer i EU kommer att utveckla cancer i tarmen under sin livstid. Runt 8 av 10 personer som diagnostiseras med cancer i tarmen är äldre än 60 år. Runt 5 av 10 personer som diagnostiseras med cancer i tarmen kommer att dö i sjukdomen. Risken för att dö är lägre om cancern upptäcks vid screening.