Du bör delta i screening för cancer i tarmen varje gång du får en inbjudan, efter att du har läst igenom det medföljande informationsmaterialet och noga tänkt över den potentiella nyttan och skadan med att delta i screening. Screeningprogrammen i EU varierar med avseende på de åldersgrupper som bjuds in och intervallet mellan inbjudningarna, och det beror på varje lands antal fall av cancer i tarmen, lokala resurser och den typ av screeningtest som används. De flesta program bjuder in män och kvinnor till screening för cancer i tarmen med början vid 50–60 års ålder och därefter vartannat år om screeningtestet är ett guajaktest för ockult blod i avföringen eller ett immunkemiskt FIT-test. Om screeningtestet är flexibel sigmoidoskopi eller koloskopi är intervallet 10 år eller mer. De flesta program fortsätter att skicka ut inbjudningar till screening upp till åldrarna 70–75 år. Om du har några frågor kan du diskutera dem med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.