Screeningtesterna kan inte hitta alla fall av cancer i tarmen. Antalet cancerfall som inte upptäcks vid screening beror på den typ av test som utförs. Upp till 5 av 10 cancerfall kan missas med guajaktestet för ockult blod i avföringen. Med det nyare immunkemiska FIT-testet missas färre cancerfall och med koloskopi kan runt 1 av 10 cancerfall missas. Vid flexibel sigmoidoskopi utförs en undersökning som liknar koloskopi i den nedre delen av tarmen, men den når inte den övre delen av tarmen. Därför kommer ungefär 4 av 10 fall av cancer i tarmen inte att upptäckas med flexibel sigmoidoskopi.

Cancer är en sjukdom som utvecklas långsamt, så många av dessa cancertyper kan upptäckas vid nästa screeningtest eller undersökning. Därför är det viktigt att regelbundet delta i screening. Upprepad screening ökar dina chanser att upptäcka en cancertumör i tarmen.