Vetenskapliga studier visar att screening med det immunkemiska FIT-testet upptäcker fler cancerfall och polyper än guajaktestet för ockult blod i avföringen. Det krävs dock fler koloskopiundersökningar för att upptäcka ytterligare cancertyper och polyper. Länderna skiljer sig åt i sina val av screeningtest för cancer i tarmen, beroende på förekomsten av cancer i tarmen, de lokala resurserna och andra preferenser. Du rekommenderas att använda det screeningtest som valts inom ramen för ditt program.