Ja, det kan du. Du kan ha en cancertumör som missades vid ditt senaste screeningtest för cancer i tarmen, eller ha en ny cancertumör som har utvecklats snabbt sedan dess.

Risken för att ha cancer efter en normal koloskopiundersökning är låg. Forskningsstudier rapporterar att ungefär 1 av 1 000 personer som deltar i screening med koloskopi utvecklar cancer i tarmen inom 4 år efter en normal undersökning. För screening med flexibel sigmoidoskopi är risken högre eftersom flexibel sigmoidoskopi bara undersöker den nedre hälften av tarmen. Risken är väsentligt högre för guajaktestet för ockult blod i avföringen och det immunkemiska FIT-testet eftersom de bara upptäcker cancer eller polyper som blöder. Regelbunden screening med guajaktest eller FIT-test rekommenderas så att många cancertumörer som missats vid tidigare screeningtillfällen ska kunna upptäckas vid senare screeningtillfällen. Om du noterar symtom som tyder på cancer i tarmen, såsom anemi, viktnedgång, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor, ska du kontakta din läkare och inte vänta på nästa inbjudan att delta i screening.