Ocenjuje se, da je tveganje za nastanek raka približno 4 % manjše pri ljudeh, ki so vsaj 30 minut na dan zmerno telesno dejavni (ali vsaj 150 minut na teden) v primerjavi z ljudmi z nižjimi stopnjami telesne dejavnosti (manj kot 15 minut na dan). Težko pa je ločiti samostojne učinke dejavnikov življenjskega sloga, kot so zdrava prehrana, normalna telesna teža in telesna dejavnost, saj so prisotni skupaj pri istih ljudeh. Največjo korist za zdravje dosežete z zdravim življenjskim slogom (več informacij o zdravi, normalni telesni teži, prehrani in alkoholu).